RMS Fnugmiddel

- 12670

RMS Fnugmiddel

Er et reagensmiddel, der er specielt udviklet til brug i emultionsseparationssystemer. Dets opgave er at samle snavs, kulbrinter, tensider o.s.v. og danne slamfnug, der transporteres op til vandoverfladen via luftbobler. Fnugmidlet anvendes i henhold til systemfabrikantens specifikationer.

25L 

 

 

Nyeste produkter